Tlač priateľské, PDF a e-mail

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

  • Zhrňte stav epidémie HIV vo svete.
  • Popíšte imunitné mechanizmy, ktoré bojujú s vírusom a ako ich HIV dokáže obchádzať.
  • Prezentujte výnimočných jedincov, ktorí kontrolujú infekciu a zvieracie modely spontánnej ochrany.
  • Získajte informácie o vírusových rezervoároch a stave vedomostí o kontrole po liečbe.
  • Vysvetlite klinický manažment infekcie HIV
  • Diskutujte o budúcich vyhliadkach liečby a prevencie.

Popis

Od začiatku epidémie sa vírusom HIV nakazilo viac ako 79 miliónov ľudí a spôsobilo viac ako 36 miliónov úmrtí. Dnes môže byť replikácia HIV účinne kontrolovaná antiretrovírusovou liečbou. Úmrtia súvisiace s AIDS sa od roku 2010 znížili o polovicu. Infekcia HIV však zostáva hlavným globálnym zdravotným problémom. Tretina ľudí žijúcich s HIV nemá prístup k antiretrovírusovej liečbe. Okrem toho v súčasnosti neexistuje žiadny liek na HIV a antiretrovírusová liečba musí byť…

READ  Projektové nástroje: úvod - príprava a financovanie projektu