Tlač priateľské, PDF a e-mail

vynikať je mocný nástroj, celkom schopný vytvárať Panely dashboard veľmi kompletné, vizuálne profesionáli, umožňujúce dynamickú aktualizáciu údajov a s veľmi pokročilými interakčnými prvkami (grafika, segmentácia, správa viacerých stránok).

V ponuke tohto kurzu sa naučíte všetko potrebné na vytvorenie tohto typu Dashboardu:

– Ako pripraviť dáta na vytvorenie dashboardu?

– Integrujte grafickú chartu do Excelu

- Použi kontingenčnej tabuľky a kontingenčné grafy na zobrazenie údajov

– Dynamicky zobrazujte porovnávacie obdobie na svojich KPI

– Pridajte filtre a segmenty k vašim vizualizáciám

– Vytvárajte ponuky na svojom informačnom paneli

Aby sme sa to všetko dozvedeli, budeme sa spoliehať na obchodné údaje z obchodov o Google. To nám umožní zostaviť panel výkonu založený na skutočných údajoch.

Na konci kurzu je k dispozícii časť „Cvičenie“, aby ste si mohli otestovať svoje vedomosti.

Dúfam, že sa s mnohými z vás stretneme na tomto kurze! ?

READ  Ochrana zdravia pri práci: čo sa mení k 31. marcu 2022