Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Ökningen av den delvisa aktiviteten är särskilt öppen för sektorer vars verksamhet beror på sektorer som rör turism, hotell, catering, sport, kultur, passagerartransport och evenemang. Dessa är de så kallade "relaterade" sektorerna.
Listan över dessa verksamhetssektorer fastställs genom dekret.

Denna lista ändrades återigen genom ett dekret som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 28 januari 2021.

De berörda företagen måste drabbas av en minskning av sin omsättning på minst 80%, vars villkor ställs i förordning.

Ökning av ersättningen för delaktivitet: svuret uttalande

Ett dekret av den 21 december 2020 hade ställt ytterligare ett villkor för vissa verksamhetssektorer. Företag vars huvudsakliga verksamhet är måste följa sin begäran om ersättning med ett svuret uttalande som visar att de har ett dokument upprättat av en auktoriserad revisor, betrodd tredje part som intygar att de uppnår minst 50% av sin omsättning med vissa aktiviteter.

Detta certifikat utfärdas av den auktoriserade revisorn efter ett bestyrkandeuppdrag på rimlig nivå. Säkerhetsuppdraget omfattar, beroende på datumet för företagets bildande:

på omsättningen för år 2019; eller för...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bli dataanalytiker genom en universitetsexamen