För tillsvidareanställningar: när den genomsnittliga lönen för de senaste tolv månaderna är mindre än eller lika med två SMIC, bibehålls den anställdes ersättning. Annars motsvarar den 90 % av hans lön det första året och 60 % efter det första året om utbildningen är mer än ett år eller 1200 timmar;

För visstidskontrakt: hans lön beräknas på genomsnittet av de senaste fyra månaderna, på samma villkor som för tillsvidarekontrakt;

För tillfälligt anställda: hans lön beräknas på genomsnittet av de senaste 600 timmarna av uppdrag som utförts för företagets räkning;

För intermittenta arbetstagare: referenslönen beräknas på ett specifikt sätt, men villkoren för att behålla ersättningen är desamma som för tillsvidareanställningar.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Sammanslagning av våra undervisnings- och träningsmetoder (TEAM)