I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • att identifiera hälsans bestämningsfaktorer, hävstången för offentliga åtgärder när det gäller hälsa, sociala och territoriella ojämlikheter i hälsa och slutligen de stora hälsoproblemen i dag,
  • att rikta in sig på de grundläggande reglerna när det gäller hygien, vaccination, hälsa, mat eller till och med idrottsaktiviteter,
  • känna till hur levande, fysiska och samhälleliga miljöer påverkar hälsan hos var och en av oss

Beskrivning

Vi påverkas alla av hälsoproblem.

På nationell och lokal nivå implementeras många policyer att hantera frågor som på samma gång är demografiska, epidemiologiska och samhälleliga och låta alla leva vid god hälsa så länge som möjligt.

Handlingsmedlen är mycket olika, särskilt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande.

Luftkvalitet, näring, hygien, fysisk aktivitet, arbetsförhållanden, sociala relationer, tillgång till kvalitetsvård är alla faktorer som bidrar till ett gott allmänt hälsotillstånd.

Dessa olika teman kommer att behandlas i tre delar. Vi kommer att sträva efter att beskriva den nationella politiken samtidigt som vi illustrerar dem genom exempel på territorierna.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hantering efter Covid