Denna utbildning riktar sig till en publik som vill skaffa sig den grundläggande kunskap som styr de sociala åtgärder som utförs av lokala myndigheter.

Förstå hur social handling föddes och utvecklades; hur decentraliseringen totalt har sammansatt denna sektor; hur under 2000-talet följde de stora lagarna för de olika sektorerna av sociala åtgärder stora samhällsförändringar, såsom befolkningens åldrande, massifieringen och heterogeniteten av sysselsättningsproblem, omvandlingarna av familjeenheter, uppkomsten av fenomen med sociala nödsituationer , ändring av de offentliga myndigheternas hänsyn till platsen för människor.

Hur de stora lagstiftningsomvälvningarna under de senaste fem åren (MAPTAM-lag, Notre-lag) har skakat om lokala myndigheters traditionella kompetensområden; Hur slutligen, de stora förändringarna på jobbet idag (globalisering, digitalisering, energi, miljöomvandlingar, etc.) inbjuder oss att tänka på förändringarna av sociala åtgärder: det här är utmaningarna för detta onlineseminarium.

Den kommer också att sträva efter att beskriva de viktigaste mekanismerna som fungerar inom dessa offentliga policyer, såväl som aktörernas roll.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Levande yrken