Under hälsotillståndet förra våren betalades dagliga sociala förmåner utan väntetid. Men sedan den 10 juli hade väntetiden upphört. Försäkringstagarna fick åter vänta tre dagar i den privata sektorn och en dag i offentliga tjänster innan de kunde dra nytta av dagliga sjukförmåner. Endast de som identifierats som "kontaktärenden" som omfattas av en isoleringsåtgärd fortsatte att dra nytta av avskaffandet av väntetiden fram till den 10 oktober.

Ingen väntetid

Till och med den 31 december kan försäkringstagare som inte kan fortsätta arbeta, inklusive fjärrkontroll, dra nytta av dagpenning från den första sjukledigheten under förutsättning att de befinner sig i en av situationerna följande:

sårbar person som riskerar att utveckla en allvarlig form av Covid-19-infektion; person som identifierats som ett "kontaktfall" av sjukförsäkring; förälder till barn under 16 år eller till en person med funktionsnedsättning som är föremål för ett mått på isolering, utvisning eller hemstöd efter avslutandet av inrättandet av Hem

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bli omedelbart mer PRODUKTIV (2021)