Kompensation för partiell aktivitet

Ersättning till anställd

Med hänsyn tagen till hälsoläget skjuts det slutgiltiga ikraftträdandet av det reformerade systemet för den gemensamma lagstiftningens partiella verksamhet (ursprungligen planerad till 1 november 2021) till den 1 januari 2021. Således fram till den 31 december 2020 Delvis aktivitetsersättning som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren förblir fast till 70% av den bruttotidliga referensersättningen (Labor C., art. R. 5122-18).

Dekret nr 2020-1316 ger också detaljer om ackumuleringen av kompensationsersättningen för betald ledighet och den delaktiva ersättningen. Från och med den 1 november, när betald ledighet ska betalas i form av en kompensationsersättning, betalas denna ersättning utöver den delvisa aktivitetsersättningen.

Från och med den 1 januari 2021 stiger räntan till 60% av referens timlönen. referenslönen är begränsad till 4,5 gånger timminimilönen. I princip kommer det inte längre att finnas någon ökad ersättning till förmån för de skyddade sektorerna.

I frågan om beräkning av ersättning anges i dekret nr 2020-1316 av den 30 oktober 2020 villkoren för beräkning av ersättning för anställda som får delar av rörlig ersättning eller betalas regelbundet.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Odla kritiskt tänkande och kreativitet med frågor