Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Europeisk rätt spelar en allt större roll i den interna arbetsrätten (särskilt genom europeiska direktiv och rättspraxis från de två europeiska högsta domstolarna). Rörelsen kan inte längre ignoreras sedan Lissabonfördragets tillämpning började (1 december 2009). Media upprepar allt oftare debatter som har sina källor i europeisk socialrätt.

Kunskaper om europeisk arbetsrätt är därför ett viktigt mervärde för juridisk utbildning och i praktiken inom företag.

Denna MOOC låter dig skaffa dig en kunskapsbas inom europeisk arbetsrätt för att:

  • för att säkerställa bättre rättssäkerhet för företagsbeslut
  • att upprätthålla rättigheter när fransk lag inte följer dem

Flera europeiska experter kastar särskilt ljus över några teman som studeras i denna MOOC, såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller europeiska sociala relationer.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Ledande befattningshavare: kvalitet enligt 3 kumulativa kriterier