MOOC kommer att ägnas åt studier av kritiskt tänkande. De senares utmaningar är avgörande för nutida samhällen. Vi upprepar att vi måste kämpa mot fördomar, obskurantism och till och med fanatism. Men man lär sig inte att tänka, att kritisera de inkomna åsikterna, att acceptera dem först efter ett personligt arbete av reflektion och granskning. Så mycket att vi, inför förenklade, konspiratoriska, manikanska teser, ofta berövas resurser eftersom vi inte riktigt har lärt oss att tänka och argumentera.

Men vi underskattar ofta svårigheten att tänka fritt och kritiskt. Detta är anledningen till att kursen kommer att utvecklas gradvis och ta itu med allt mer komplexa frågor. För det första kommer det att handla om att analysera de olika aspekterna av kritiskt tänkande i dess relation till politik i vid bemärkelse. Sedan, när de grundläggande begreppen har förvärvats, kommer några korta delar av det kritiska tänkandets historia att presenteras. Vi går sedan vidare till en mer djupgående analys av teman som är inneboende kopplade till problemet med kritiskt tänkande: sekularism, förmågan att argumentera korrekt, yttrandefrihet och ateism.

Denna MOOC har därför en dubbel kallelse: förvärvet av viss kunskap som är nödvändig för att till fullo förstå utmaningarna med kritiskt tänkande, och en inbjudan att tänka själv i en komplex värld.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Konsten att Facebook och annonser