I olika spellistor presenterar han på YouTube. Alltid enligt samma modell. En kort introduktionsvideo av en komplett utbildning erbjuds dig. Det följs av flera långa passager som är användbara i sig. Men om du bestämmer dig för att gå längre. Kom ihåg att Alphorm är ett distansutbildningscenter som tillåter finansiering via CPF. Det vill säga att du kan få tillgång till hela deras katalog gratis bland annat ett år.

Under den här Microsoft Excel 2019-utbildningen kommer du att lära dig hur du skapar kalkylblad och anger data i dem, formaterar celler efter deras typ och innehåll. Du kommer att använda Office 2019s avancerade urklipp och skapa anpassade listor. Du kommer också att använda Excels Flash Fill-funktion, infoga SVG-ikoner och 3D-objekt i dina Excel 2019-kalkylblad. makron för att underlätta komplex eller repetitiv bearbetning. Du kommer också att skapa pivottabeller och pivotdiagram, utföra konsolideringar och använda lösaren, importera extern data från en databas, göra dina arbetsböcker tillgängliga för synskadade och andra.


LÄS  Skapa en LÖNSAM onlineaffär med IO SYSTEM