Syftet med denna MOOC är att helt enkelt ta itu med de grundläggande begreppen straffprocess.

Vi kommer att gå med den straffrättsliga rättegången genom att fokusera på det sätt på vilket brotten noteras, deras gärningsmän eftersöks, bevisen för deras eventuella skuld samlade in, slutligen reglerna som styr deras åtal och deras dom.

Detta kommer att leda oss att studera utredningstjänsternas roll och den rättsliga ramen för deras ingripanden, de rättsliga myndigheter under vars myndighet de agerar, platsen och respektive rättigheter för parterna i förfarandet.

Vi får sedan se hur domstolarna är organiserade och bevisplatsen i rättegången.

Vi kommer att utgå från de huvudprinciper som strukturerar straffprocessen och när vi utvecklar kommer vi att uppehålla oss vid ett visst antal teman, ofta misshandlade när de nämns i media: preskription, försvarets rättigheter, oskuldspresumtionen, polisförvar, intim fällande dom, identitetskontroller, häktning och annat...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  3 Chrome-plugins för att utveckla ditt företag