Intern mobilitet: vilken strategi, vilka stödsystem?

Oavsett om din medarbetares plan är resultatet av ett personligt val eller ett yrkesmässigt krav, är beslutet inte neutralt och förtjänar att stödjas så bra som möjligt. Och om intern mobilitet är en integrerad del av personalresurser som en viktig del av GPEC-politiken, är dess framgång beroende av ledningens medverkan. Således är folkgranskningen (eller ”personalrecension”), som består av ett utbyte mellan ledningen och HR-avdelningen, avgörande. Det möjliggör en global vision av företagets talanger och en effektiv delning:

inventeringen av den interna utvecklingen som kan förväntas, lämplig kommunikationsplan, riskmätning; identifiering av talanger som är öppna för ett mobilitetsprojekt.

Följande steg ligger naturligtvis i att anpassa kompetensutvecklingsplanen, till vilken två värdefulla enheter kan läggas till i samband med intern rörlighet:

kompetensbedömning: som namnet antyder kommer det att tillåta dig att uppdatera alla dina anställdas färdigheter som kan mobiliseras, men också för att få fram deras ambitioner och kanske för att anpassa dem till

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Coronavirus: ska hemhjälpare fungera? Vilken hjälp för dem?