Kollektivavtal: vilken ersättning för anställda på mammaledighet?

Föräldraledighet påverkar den anställdes ersättning. I detta avseende kan gällande kollektivavtal kräva att arbetsgivaren bibehåller sin lön.

Frågan uppstår då vilka delar av lönen som ska bibehållas under denna period, och i synnerhet bonusar och andra dricks.

Här beror allt på premiens karaktär. Om det är en bonus vars betalning är kopplad till ett närvarovillkor ger frånvaron av den anställde på mammaledighet arbetsgivaren att inte betala ut den till henne. Ett villkor är dock: all frånvaro, oavsett ursprung, måste resultera i utebliven betalning av denna bonus. Annars kan arbetstagaren åberopa diskriminering på grund av sin graviditet eller sitt moderskap.

Om utbetalningen av bonusen är beroende av utförandet av ett visst arbete, återigen, får arbetsgivaren inte betala ut den till den anställde på mammaledighet. Var dock försiktig, för domarna är strikta i frågan.

Således måste premien:

vara föremål för ett aktivt och effektivt deltagande av anställda i vissa aktiviteter, att svara på…

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Engagera dig i arkitekturen i vår livsmiljö