Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Att möta ett framgångsrikt självmord eller en självmordsbenägen person frågar oss om vår egen erfarenhet. Dessa människor är människor som de andra, som vi alla, för vilka livet har blivit en källa till lidande. Att förstå dem är att förstå oss själva, att upptäcka svagheterna i vår personlighet, bristerna i vår miljö, i vårt samhälle.

Med denna MOOC erbjuder vi utbildning tillgänglig för alla som är intresserade av suicidproblemet, av personliga, professionella, vetenskapliga eller till och med filosofiska skäl. Vi kommer att försöka ha ett tvärgående förhållningssätt till självmord: epidemiologi, sociala och kulturella bestämningsfaktorer, psykologiska teorier, kliniska faktorer, förebyggande metoder eller till och med vetenskapliga studier som ritar den suicidala hjärnan. Vi kommer att ta itu med problemet med specifika populationer och kommer att insistera på akutvård.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Skapande av försäljningstratt med io-system för nybörjare