Professionella utgifter 2021: känn beräkningsmetoden

Yrkeskostnader är extra kostnader som anställd har som är kopplade till funktionen och till jobbet.

Du står fritt att välja hur du kompenserar anställda för deras yrkesutgifter, förutsatt att lagliga och avtalsenliga förpliktelser följs.

Ersättning för yrkesutgifter görs vanligtvis:

eller genom ersättning av faktiska utgifter. Arbetstagaren får alltså ersättning för alla kostnader som uppkommit. Han måste sedan tillhandahålla bevis på sina kostnader för att få ersättning. eller i form av schablonbidrag. Beloppen fastställs av URSSAF. Omständigheterna bakom de uppkomna kostnaderna måste motiveras. Till exempel kan den anställde inte återvända till sin bostad på grund av en yrkesresa;
eller genom att direkt betala de anställdas kostnader, till exempel genom att ge ett företagskreditkort till arbetstagaren eller genom att tillhandahålla ett fordon till den anställde att resa. Yrkesutgifter 2021: ersättning i form av fasta ersättningar

Ersättning för yrkesutgifter i form av fasta ersättningar avser kostnader för:

mat ; hus; kostnader relaterade till ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Fysisk samling: 3- Mekaniska vågor