நரம்பியல் கற்பித்தல் அறிமுகம்

நரம்பியல் கற்பித்தல் என்பது நரம்பியல் மற்றும் கல்வியியல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு கண்கவர் ஒழுக்கம் ஆகும். மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய நமது புரிதலின் அடிப்படையில் கற்றலை மேம்படுத்துவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பயிற்சியில், நரம்பியல் கல்வியின் முக்கிய கொள்கைகள், கற்றலின் நான்கு தூண்கள் மற்றும் மூளையின் அமைப்பு ஆகியவற்றை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள். இந்த அறிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பயிற்சிகளை வடிவமைக்க உதவும், உங்கள் கற்பவர்களின் நினைவாற்றலையும் ஈடுபாட்டையும் தூண்டும்.

நரம்பியல் கல்வி என்பது நரம்பியல், உளவியல் மற்றும் கல்வியியல் ஆகியவற்றின் குறுக்குவெட்டில் உள்ள ஒரு துறையாகும். மூளை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறது மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலை மேம்படுத்த இந்த அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அவள் முயல்கிறாள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நரம்பியல் கல்வியானது நரம்பியல் அறிவியலின் கண்டுபிடிப்புகளை மொழிபெயர்க்க முயல்கிறது பயனுள்ள கற்பித்தல் நடைமுறைகள்.

நரம்பியல் என்பது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளையைப் படிக்கும் ஒரு துறையாகும். மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அது எவ்வாறு தகவலைச் செயலாக்குகிறது, அது எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் கற்றலுடன் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முயல்கின்றனர். நரம்பியல் பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, மூளை இமேஜிங் முதல் அறிவாற்றல் உளவியல் வரை, மூளை மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் படிக்க.

நரம்பியல் கல்வியின் முக்கிய கொள்கைகள்

நரம்பியல் கல்வியானது கற்றலை ஊக்குவிக்கும் பல முக்கிய கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தக் கொள்கைகளை அடையாளம் கண்டு, உங்கள் பயிற்சியை மேம்படுத்த அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். மேலும், மூளை எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்த அமைப்பு கற்றலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

மூளையைப் பற்றிய இந்த அறிவை நரம்பியல் கற்பித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலில் பயன்படுத்த முற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஈடுபாடு, உந்துதல் மற்றும் ஆழ்ந்த கற்றலை ஊக்குவிக்கும் கற்றல் சூழல்களை வடிவமைக்க மூளை பற்றிய நமது அறிவை எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முற்படலாம்.

படிப்பதற்கான  திட்ட நிர்வாகத்தின் அடிப்படைகள்: ஒருங்கிணைப்பு

இந்த பயிற்சியில், நரம்பியல் கல்வியின் முக்கிய கொள்கைகளை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள். மூளை எவ்வாறு தகவலைச் செயலாக்குகிறது, அது எவ்வாறு வளர்கிறது மற்றும் கற்றலுடன் மாறுகிறது மற்றும் உங்கள் பயிற்சியை மேம்படுத்த இந்த அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். நரம்பியல் கற்பித்தல் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட கற்றலின் நான்கு தூண்களையும் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள்: கவனம், செயலில் ஈடுபாடு, கருத்து மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.

கற்றலின் நான்கு தூண்கள்

நரம்பியல் கற்பித்தல் கற்றலின் நான்கு தூண்களை அடையாளம் காட்டுகிறது: கவனம், செயலில் ஈடுபாடு, கருத்து மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு. இந்தத் தூண்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும், உங்கள் பயிற்சியின் செயல்திறனை மேம்படுத்த அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள். மூளை எவ்வாறு தகவலைச் செயலாக்குகிறது மற்றும் கற்றலை எளிதாக்க இந்த அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

கவனம் என்பது கற்றலின் முதல் தூண். கவனச்சிதறல்களைப் புறக்கணிக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது தகவலில் கவனம் செலுத்தும் திறன் இது. கற்றலுக்கு கவனம் அவசியம், ஏனெனில் இது நமது அறிவாற்றல் வளங்களை தொடர்புடைய தகவல்களுக்கு வழிநடத்துகிறது.

செயலில் ஈடுபாடு என்பது கற்றலின் இரண்டாவது தூண். இது கற்றல் செயல்பாட்டில் கற்பவரின் செயலில் பங்கேற்பதாகும், எடுத்துக்காட்டாக, சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது, கேள்விகளைக் கேட்பது அல்லது கற்றல் பொருட்களைப் பற்றி விவாதிப்பது. சுறுசுறுப்பான ஈடுபாடு ஆழ்ந்த கற்றல் மற்றும் நீண்ட கால தகவல்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கிறது.

பின்னூட்டம் கற்றலின் மூன்றாவது தூண். இது அவர்களின் செயல்திறன் அல்லது புரிதல் பற்றி கற்பவர் பெறும் தகவல். பின்னூட்டம் கற்பவரின் தவறுகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், அவற்றைத் திருத்தவும் அனுமதிக்கிறது, இது கற்றல் மற்றும் மேம்பட்ட செயல்திறனை ஊக்குவிக்கிறது.

படிப்பதற்கான  பவர் பிஐ: தரவு காட்சிப்படுத்தல் புரட்சியில் மாஸ்டர்

இறுதியாக, ஒருங்கிணைப்பு என்பது கற்றலின் நான்காவது தூண். புதிய தகவல்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு நீண்ட கால நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும் செயல்முறை இதுவாகும். ஒருங்கிணைத்தல் கற்றலுக்கு இன்றியமையாதது, ஏனெனில் இது தகவல்களை நீண்ட காலத்திற்கு தக்கவைக்க அனுமதிக்கிறது.

மொத்தத்தில், இந்தப் பயிற்சி உங்களுக்கு நரம்பியல் கற்பித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலை மேம்படுத்துவதற்கான அதன் திறனைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வழங்கும். நீங்கள் ஆசிரியராகவோ, பயிற்சியாளராகவோ, கல்வி நிபுணராகவோ அல்லது கற்றலில் ஆர்வமுள்ள ஒருவராகவோ இருந்தாலும், இந்தப் பயிற்சி உங்கள் கற்பித்தல் நடைமுறைகளை மேம்படுத்த மதிப்புமிக்க கருவிகளை உங்களுக்கு வழங்கும்.