இந்த பாடத்திட்டத்தின் நோக்கம் டிஜிட்டல் துறையை பல்வேறு துறைகள் மற்றும் சாத்தியமான தொழில்முறை வாய்ப்புகள் மூலம் வழங்குவதாகும்.

உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு MOOC களின் மூலம் தங்கள் வழியைக் கண்டறிய உதவும் லட்சியத்துடன் வழங்கப்பட்ட துறைகள் மற்றும் வர்த்தகங்களைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இந்தப் பாடநெறியின் ஒரு பகுதியாகும், இது ProjetSUP என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த பாடத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட உள்ளடக்கம், ஒனிசெப் உடன் இணைந்து உயர்கல்வி கற்பித்தல் குழுக்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்தத் துறையில் உள்ள நிபுணர்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் நம்பகமானது என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.

நீங்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களில் ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? உங்களிடம் கிராஃபிக் உணர்திறன் உள்ளதா? நீங்கள் கணிதத்தில் சங்கடமாக இருக்கிறீர்களா? உங்கள் சுயவிவரம் எதுவாக இருந்தாலும், உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் தொழில் அவசியம்! இந்த MOOC மூலம் விரைவாக வந்து அவற்றைக் கண்டறியவும்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வதற்கான 3 உத்திகள்