முற்றிலும் இலவச OpenClassrooms பிரீமியம் பயிற்சி

சிலர் நினைப்பதற்கு மாறாக, இயலாமை நிறுவனங்களுக்கு ஒரு சொத்தாக இருக்கலாம்

இந்த பாடநெறி தடைகளை கடக்க மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தில் ஒரு விரிவான இயலாமை கொள்கையை செயல்படுத்துவதற்கான அறிவை உங்களுக்கு வழங்கும்!

இயலாமை என்றால் என்ன, நிறுவனங்களின் பல்வேறு சட்டப் பாத்திரங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள், குறிப்பாக செப்டம்பர் 2018 இல் ஒருவரின் தொழில்முறை எதிர்காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் குறித்த சட்டத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களைப் பின்பற்றி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான வெற்றிகரமான மற்றும் பயனுள்ள உத்தியை உருவாக்குவதற்கான கருவிகளை வழங்குகிறது. அவர்களின் வாழ்க்கை முழுவதும்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்→

படிப்பதற்கான  வேர்ட் 2013 இல் புதியது என்ன