வருடாந்திர மதிப்பீட்டு நேர்காணல்களை நீங்கள் அமைத்துள்ளீர்கள், குறிப்பாக உங்கள் ஊழியர்களால் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளை எடுத்துக்கொள்ளவும், புதிய நோக்கங்களை அமைக்கவும், உங்கள் ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் எதிர்பார்ப்புகளையும் சிரமங்களையும் நன்கு புரிந்து கொள்ளவும். வழக்கைப் பொறுத்து, அவற்றை மறுவடிவமைக்க அல்லது வாழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பாகவும் இது இருக்கலாம்.

ஒரு சிறந்த முடிவைப் பெற, வருடாந்திர நேர்காணலை வருடாந்திர சம்பள உயர்வு வெளியீட்டில் இருந்து பிரிக்கவும், அது எளிதல்ல என்றாலும் கூட.

தனிப்பட்ட நேர்காணல்களை முதல் கட்டமாக ஏன் ஒழுங்கமைக்கக்கூடாது, பின்னர் சில வாரங்களில் சம்பள உயர்வு பிரச்சினையை சமாளிக்க வேண்டும்? உரையாடல் மிகவும் ஆக்கபூர்வமானதாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் ஊழியர்கள் அவர்கள் மீது சுமத்தும் விமர்சனங்களில் தங்களை நியாயப்படுத்த முயல மாட்டார்கள் ...

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  உணவக வவுச்சர்: ஆகஸ்ட் 31, 2021 வரை மாற்றியமைக்கப்பட்ட பயன்பாட்டு விதிமுறைகள்