การวิจัยตลาดเบื้องต้น: เหตุใดจึงสำคัญ

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการวิจัยตลาดของเรา! เราคือ Pierre-Yves Moriette และ Pierre Antoine ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด เราอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการดำเนินการวิจัยตลาดของคุณ ความก้าวหน้าด้านการตลาดข้อมูลและการวิเคราะห์เว็บมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการวิจัยตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความพอดีระหว่างข้อเสนอและตลาดที่เรียกว่า Product Market Fit ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะระบุและแบ่งปัน

เราจะแสดงวิธีจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย ในระหว่างหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเตรียมโครงการวิจัยตลาด วิธีดำเนินการวิจัยตลาด และวิธีสื่อสารผลการวิจัยตลาดของคุณ เราจะสำรวจคำตอบสำหรับคำถามสำคัญๆ เช่น: วิธีคาดการณ์ความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณ และวิธีโน้มน้าวใจความเกี่ยวข้องของ Product Market Fit ที่ระบุ เข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยตลาด!

จะทำการวิจัยตลาดได้อย่างไร?

การเตรียมตัวเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการวิจัยตลาด ทำให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ระบุวิธีการที่จะใช้ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ สิ่งสำคัญคือต้องอุทิศเวลาให้เพียงพอในการวางแผนเพื่อให้การศึกษาสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ซึ่งรวมถึงงบประมาณ พนักงาน และเวลา การกำหนดข้อจำกัดและข้อจำกัดของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือการกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่จะวัดความสำเร็จของการวิจัยตลาด

อ่าน  หลักสูตรที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตในปี 2023

สิ่งสำคัญคือต้องอุทิศเวลาและทรัพยากรให้เพียงพอในการวางแผน เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์ เมื่อทำตามขั้นตอนการเตรียมการที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะสามารถทำการวิจัยตลาดที่ประสบความสำเร็จได้

สื่อสารผลการวิจัยตลาดของคุณเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด

หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา ก็ถึงเวลาแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และนักวางกลยุทธ์องค์กร

สิ่งสำคัญคือต้องนำเสนอผลลัพธ์ด้วยวิธีที่ชัดเจนและรัดกุม โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และใช้กราฟและตารางเพื่อทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะในลักษณะที่สอดคล้องกัน โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาด

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเก็บผลการวิจัยตลาดไว้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถปรึกษาได้ในอนาคต สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามแนวโน้มและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อทำตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลการวิจัยตลาดของคุณ

ฝึกต่อที่ไซต์เดิม→