หลายงานตกอยู่ที่เทศบาลในปัจจุบัน ในบรรดากิจกรรมเหล่านี้คือการรักษาสถานภาพทางแพ่งซึ่งเป็นไปตามระบอบกฎหมายเฉพาะ: ของกฎหมายเอกชน

อันที่จริงนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นนายทะเบียน ภายในกรอบของภารกิจนี้ นายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในนามของรัฐ แต่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ไม่ใช่ของนายอำเภอ แต่ของอัยการ

การบริการสถานภาพทางแพ่ง ผ่านการจดทะเบียนเกิด รับรอง เสียชีวิต PACS และพิธีแต่งงาน มีบทบาทสำคัญทั้งต่อปัจเจกบุคคลแต่สำหรับรัฐ ส่วนราชการ และทุกองค์กรที่จำเป็นต้องทราบสถานการณ์ทางกฎหมายของ พลเมือง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนี้คือเพื่อแนะนำให้คุณรู้จักกฎหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางแพ่งผ่าน 5 เซสชั่นการฝึกอบรม ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

  • นายทะเบียนโยธา
  • เกิด ;
  • งานแต่งงาน
  • การเสียชีวิตและการออกใบรับรองสถานภาพทางแพ่ง
  • ด้านสถานะทางแพ่งระหว่างประเทศ

แต่ละเซสชั่นประกอบด้วยวิดีโอฝึกอบรม เอกสารความรู้ แบบทดสอบ และกระดานสนทนาเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับวิทยากร

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  สร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ - 10 วิธี