พิมพ์ง่าย PDF & Email

การสร้างบรรณานุกรมเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างงานวิจัย ไม่ว่าจะในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพบรรณานุกรมที่ดีแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของงานวิจัย ไฟล์วิทยานิพนธ์บทความวิจัยหรือปริญญาเอกอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการสร้างบรรณานุกรมที่มั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้มีความน่าเชื่อถือ

การฝึกอบรมนี้มีเวลาสามในสี่ของชั่วโมงเพื่อให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดในการเลือกหนังสือและบทความและสร้างบรรณานุกรมที่เชื่อถือได้สำหรับงานวิจัยของคุณ มาพร้อมกับการใช้งานจริงพื้นฐานของการวิจัยจะไม่เป็นความลับสำหรับคุณอีกต่อไป

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

 

อ่าน  เหตุใดจึงต้องใช้ Office 365