Ontslag: definisie

Daar is twee vorme van afdanking:

dissiplinêre ontslag; die ontslag van die serre.

Dissiplinêre afdanking is 'n tugsanksie. Die dienskontrak word vir etlike dae opgeskort. Die werknemer kom nie werk toe nie en hy word nie betaal nie.

In so 'n situasie moet die ontslag 'n begin- en einddatum bevat.

Die beskermende ontslag laat onmiddellike opskorting van die dienskontrak toe hangende 'n finale sanksie, waarvan die prosedure 'n sekere tyd benodig.

Ontslag van die serre gevolg deur 'n dissiplinêre ontslag

Die ontslag van die serre kan lei tot:

die neem van 'n ligte sanksie na oortuigende verduidelikings deur die werknemer van sy foutiewe gedrag (waarskuwing, ens.) of selfs geen sanksie nie; 'n transformasie in 'n dissiplinêre ontslag (nie noodwendig van 'n ekwivalente duur nie); by die neem van 'n swaarder sanksie: dissiplinêre oordrag, degradering, selfs afdanking.

Ja, kan u 'n ontslag van die serre in 'n dissiplinêre ontslag verander.

U kan besluit om 'n dissiplinêre ontslag as 'n sanksie uit te spreek terwyl die werknemer geplaas is

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Ons inleidende gids tot die Japannese taal