Oortyd: beginsel

Oortyd is die ure gewerk buite die wettige werktyd van 35 uur (of gelykstaande tyd) vir 'n voltydse werknemer.

Oortyd gee aanleiding tot 'n salarisverhoging. Hierdie verhoging word voorsien deur 'n maatskappyooreenkoms of, in gebreke daarvan, deur die takooreenkoms. Die maatskappyooreenkoms geniet voorkeur bo die takooreenkoms. Die winsopslag kan nie minder as 10% wees nie.

By gebreke van 'n kontraktuele voorsiening lei oortyd tot 'n salarisverhoging van:

25% vir die eerste 8 uur oortyd; 50% vir die volgende ure. Oortyd: hulle gee nie net aanleiding tot premiebetaling nie

Oortyd gee aanleiding tot die reg op salarisverhoging of, waar van toepassing, op gelykwaardige kompenserende rus (Arbeidskode, art. L. 3121-28).

Die salarisstrokie noem die aantal werksure waarop die salaris betrekking het. As die werknemer oortyd werk, moet u op sy betaalstrokie onderskei tussen die ure wat betaal is teen die normale tarief en die wat 'n verhoging vir oortyd insluit (Arbeidskode, art. R. 3243-1).

Die premiebetaling nie

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Uitsonderlike staatshulp: ondersteuning vir betaalde verlof vir die sektore wat die meeste deur die gesondheidskrisis geraak word