Здравната криза изигра показателна роля, като ускори процесите на трансформация на дейността и производствения апарат, които за някои вече работеха в продължение на много години. Секторите на дейност, които отговарят на основни нужди, които често не могат да бъдат преместени, трябва да се развиват значително. В този контекст въпросът за адаптирането на уменията спечели допълнителни места в йерархията на приоритетите. 

При някои дейности, когато намалява, изискванията им за труд значително намаляват, докато други, в процес на разработка или все още предстои да бъдат структурирани, все повече търсят квалифициран персонал, следователно обучен. Въпреки това, от направеното измерване на мащаба на въздействието на кризата върху икономическата структура в краткосрочен и дългосрочен план, публичните власти, професионалните клонове и компании отбелязват пропаст в наличните инструменти за обучение, за да подкрепят това фоново движение. Днес съществуват много системи, по-специално скорошни, като преквалификация или повишаване чрез програми за обучение (Pro-A). Но малко са тези, които позволяват междусекторна професионална мобилност.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Направете добър терен