Печат Friendly, PDF & Email

Трябва ли да изплатя обезщетение при прекратяване на служителя по срочни договори, чиито договорни отношения продължават след подписването на постоянен договор? Ами ако индустриалният съд е наредил прекласификацията на CDD в CDI?

CDD: премията за несигурност

Служителят на срочен договор (CDD) се ползва, когато договорът приключи, от обезщетение при прекратяване на договора, по-известно като „обезщетение за несигурност“. Целта му е да компенсира несигурността на ситуацията (Кодекс на труда, чл. Л. 1243-8).

Това е равно на 10% от общото брутно възнаграждение, изплатено по време на договора. Този процент може да бъде ограничен до 6% от договорна разпоредба в замяна, по-специално за привилегирован достъп до професионално обучение. Изплаща се в края на договора, едновременно с последната заплата.

Съгласно член L. 1243-8 от Кодекса на труда обезщетението за несигурност, което компенсира за служителя ситуацията, в която е поставен поради срочния му договор, не се дължи, когато договорните отношения продължават по договор с неопределена продължителност.

По този начин, ако срочният договор продължи незабавно през

READ  Основите на акустиката: гласът във всичките му форми