По време на извънредното здравословно състояние миналата пролет ежедневните социалноосигурителни обезщетения се изплащаха без период на изчакване. Но от 10 юли прекратяването на периода на изчакване беше приключило. Застрахованите отново трябваше да чакат три дни в частния сектор и един ден в държавната служба, преди да могат да се възползват от ежедневните обезщетения за болест. Само тези, определени като „случаи на контакт“, предмет на мярка за изолация, продължават да се възползват от премахването на периода на изчакване до 10 октомври.

Няма период на изчакване

До 31 декември застрахованите лица, които не могат да продължат да работят, включително и дистанционно, могат да се възползват от дневни помощи от първия ден на отпуск по болест, при условие че са в една от ситуациите следното:

уязвимо лице с риск от развитие на тежка форма на инфекция с Covid-19; лице, идентифицирано като „случай за контакт“ от здравното осигуряване; родител на деца под 16 години или на лице с увреждане, което е обект на мярка за изолация, изгонване или издръжка в дома след закриването на установяването на У дома

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Основите на управлението на проекти: Бюджети