Od sběru po přerozdělení, nový mini-web “ na co se používají sociální příspěvky? »Zve vás, abyste objevili financování sociální ochrany prostřednictvím 3 otázek:

Odpovědi jsou velmi stručné.

Mini-stránka tedy naznačuje, že zaměstnavatelé, jednotliví zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné přispívají do URSSAF (nebo MSA, pokud spadají do zemědělského systému sociální ochrany). Sociální model je financován ze sociálních příspěvků:

22% z platu za příspěvky zaměstnanců; 45% platu za příspěvky zaměstnavatele.

Jako zaměstnavatel platíte příspěvky zaměstnavatele a zaměstnance do URSSAF.

Stránka specifikuje, že URSSAF redistribuuje shromážděné příspěvky více než 900 organizacím.

Financují sociální ochranu, která chrání lidi zejména v případě nemoci, mateřství, pracovního úrazu, nezaměstnanosti, důchodu.

Připomínají se také různé mise URSSAF, zejména doprovod a podpora společností v obtížích (úprava platebních lhůt).

URSSAF je zde také proto, aby zaručil udržitelnost našeho ochranného systému. A to prochází ověřováním a kontrolou, stejně jako bojem proti podvodům, skryté práci.

Na konci

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zdarma Calc: Vytváření a formátování tabulky