برچسب: مدل حروف

الگوی نامه: پس انداز کارکنان خود را باز کنید

به عنوان یک قاعده کلی ، مبلغی که در برنامه پس انداز کارمندان شما قرار دارد ، قابل آزاد سازی نیست ...

ادامه مطلب

الگوی نامه: برای مرخصی استحقاقی بدون استفاده خود درخواست پرداخت کنید

آیا برای ادعای پرداخت هزینه تعطیلات خود قبل از از دست دادن آن ، به یک نامه نامه احتیاج دارید؟ ...

ادامه مطلب
بارگیری

مترجم

رفتن به محتوای اصلی