comme-un-pro.fr متعهد می شود که این وب سایت را به موقع به روز نگه دارد. اگر ، با مشکلی یا داده های منسوخ شده روبرو شدید ، اگر ما را در جریان بگذارید از آن استقبال می کنیم. لطفاً مشخص کنید که اطلاعات نادرست را در کجای وب سایت خوانده اید. ما در اسرع وقت این موضوع را بررسی خواهیم کرد. لطفا پاسخ خود را به ایمیل ارسال کنید: rf.orp-nu-emmoc@ecnarf.sulliuqnart.

ما مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از عدم دقت یا کمبودها و همچنین خسارات ناشی از مشکلات ناشی از یا ذاتی بودن انتشار اطلاعات از طریق اینترنت ، مانند ایجاد اختلال یا قطع ارتباط نداریم. هنگام استفاده از فرم های وب ، تمام تلاش خود را می کنیم تا تعداد قسمتهای اجباری را به حداقل برسانیم. در مورد هرگونه خسارتی که در نتیجه استفاده از داده ها ، مشاوره ها یا ایده های ارائه شده توسط یا از طرف comme-un-pro.fr از طریق این وب سایت متحمل شده است ، comme-un-pro.fr هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده ندارد.

استفاده از وب سایت و تمامی اجزای آن (از جمله انجمن ها) منوط به این است شرایط استفاده. صرف استفاده از این وب سایت به معنی دانش و پذیرش این شرایط استفاده است.

پاسخ ها و درخواست های مربوط به اطلاعات شخصی ارسال شده از طریق ایمیل یا با استفاده از فرم وب به همان شیوه نامه ها رفتار می شود. این بدان معناست که شما می توانید حداکثر ظرف یک ماه از ما انتظار پاسخ داشته باشید. در صورت درخواست های پیچیده ، در صورت نیاز به حداکثر 3 ماه ، ظرف یک ماه به شما اطلاع خواهیم داد.

هر گونه اطلاعات شخصی که شما به عنوان بخشی از پاسخ یا درخواست اطلاعات خود به ما ارائه می دهید ، فقط مطابق با بیانیه حریم خصوصی ما استفاده می شود.

comme-un-pro.fr از کلیه مسئولیت محتوای وب سایت هایی که به آنها یا از آن پیوند یا سایر مراجع استفاده می شود ، سلب مسئولیت می کند. محصولات یا خدمات ارائه شده توسط اشخاص ثالث منوط به شرایط و ضوابط مربوط به اشخاص ثالث است.

کلیه حقوق مالکیت معنوی در محتوای این وب سایت متعلق به comme-un-pro.fr است.

کپی ، توزیع و هرگونه استفاده دیگر از این اسناد بدون مجوز کتبی comme-un-pro.fr ممنوع است ، مگر در مواردی که به موجب مقررات اجباری (مانند حق استناد) پیش بینی شده باشد ، مگر اینکه خلاف آن ذکر شود فهرست.

در صورت داشتن هر گونه سوال یا دسترسی به سایت ، لطفا دریغ نکنید با ما تماس بگیرید.