Print Friendly, PDF & Email

Ar mhaith leat gnó a chruthú nó a ghlacadh ar láimh, cibé acu SAS, SASU, SARL nó eile é, agus do phost reatha á choinneáil agat? Tabhair faoi deara go bhfuil sé de cheart ag aon fhostaí saoire a thógáil chun gnó a chruthú nó a ghlacadh ar láimh. Ina theannta sin, caithfear forálacha áirithe a chur san áireamh. Seo na nósanna imeachta atá le leanúint d’iarratas ar shaoire chun gnó a bhunú nó a ghlacadh ar láimh. Tabharfar litir shamplach iarratais duit freisin.

Conas dul ar aghaidh le hiarraidh ar shaoire le pá chun gnó a chruthú?

Nuair a bhíonn tú ag obair do chuideachta, b’fhéidir go mbeidh plean agat gnó a thosú. Mar sin féin, teastaíonn roinnt ama saor in aisce uait. Is é an pointe, níl tú ag iarraidh éirí as do phost reatha, ach teastaíonn uait an t-am chun do thionscadal a chur i gcrích. Bíodh a fhios agat ansin gur féidir le fostaí ar bith leas a bhaint as saoire d’fhonn cuideachta a chruthú.

De réir an ailt, L3142-105 den Chód Oibreachais arna leasú le hairteagal 9 de dhlí Uimh. 2016-1088, an 8 Lúnasa, 2016, is féidir leat saoire a iarraidh go héifeachtach ó d’fhostóir. Ina theannta sin, beidh d’iarratas faoi réir coinníollacha áirithe.

Chun leas a bhaint as an tsaoire seo, ar an gcéad dul síos caithfidh sinsearacht 2 bhliain a bheith agat sa chuideachta chéanna nó sa ghrúpa céanna agus gan leas a bhaint as le 3 bliana anuas. Caithfidh cruthú gnó a bheith agat freisin mar thionscadal nach bhfuil in iomaíocht leis an gceann ina bhfuil tú ag obair faoi láthair.

LÉIGH  Teimpléad ríomhphoist le leithscéal a ghabháil le comhghleacaí

Mar sin féin, is féidir leat anan tsaoire atá uait ar choinníoll nach rachaidh sé thar 1 bhliain. Is féidir leat é a athnuachan go ceann bliana eile freisin. Mar sin féin, ní bhfaighidh tú tuarastal a thuilleadh le linn na tréimhse seo, mura roghnaigh tú obair pháirtaimseartha. É sin ráite, féadfaidh tú iarmhéid saoire íoctha a iarraidh.

Conas dul ar aghaidh le hiarraidh ar shaoire le pá chun gnó a chruthú?

Chun cead a iarraidh chun gnó a chruthú nó a ghlacadh ar láimh nó chun CCRE a shimpliú, ní mór duit fógra a thabhairt d’fhostóir 2 mhí ar a laghad roimh dháta d’imeachta ar shaoire, gan dearmad a dhéanamh ar a fhad a lua. Tabhair faoi deara, áfach, go socraítear na spriocdhátaí agus na coinníollacha chun do shaoire a fháil trí chomhaontú comhchoiteann laistigh den chuideachta.

D’fhonn an CEMR a fháil, ní mór duit ansin litir a scríobh ag iarraidh cead chun gnó a chruthú. Ansin caithfidh tú í a sheoladh chuig d’fhostóir tríd an bpost ag úsáid litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í, nó trí r-phost. Luafaidh do litir ansin cuspóir beacht d’iarraidh, do dháta imeachta ar shaoire chomh maith lena ré.

Chomh luath agus a fhaigheann d’fhostóir d’iarratas, bíonn 30 lá acu chun freagra a thabhairt agus fógra a thabhairt duit. Féadfaidh sé d’iarratas a dhiúltú, áfach, mura bhfuil na coinníollacha riachtanacha comhlíonta agat. Is féidir an diúltú a dhéanamh freisin má bhíonn iarmhairt ag d’imeacht ar fhorbairt na cuideachta. Sa chás seo, tá 15 lá agat tar éis duit diúltú gearán a chomhdú leis an mbinse tionsclaíoch mura nglacann tú leis an gcinneadh seo.

Ina theannta sin, má ghlacann d’fhostóir le d’iarratas, caithfidh siad a gcomhaontú a chur in iúl duit laistigh de 30 lá óna bhfáil. Sáraigh an spriocdháta seo agus i gcás nach nochtfaidh d’fhostóir é, measfar d’iarratas a bheith deonaithe. Mar sin féin, is féidir d’imeacht a chur siar ar feadh 6 mhí ar a mhéad ó dháta d’iarraidh imeachta. Tá sé go háirithe i gcás go ndéantar an ceann seo sa tréimhse chéanna le tréimhse fostaithe eile. Glactar leis an gcleachtas seo chun a chinntiú go ritheann an gnó go rianúil.

LÉIGH  Conas ríomhphoist shoiléir agus ghairmiúla a scríobh?

Cad mar gheall ar tar éis na saoire?

Ar dtús, is féidir leat rogha a dhéanamh idir do chonradh fostaíochta a fhoirceannadh nó leanúint ar aghaidh ag obair. Mar sin, ní mór duit d’fhostóir a chur ar an eolas gur mian leat filleadh ar an obair 3 mhí ar a laghad roimh dheireadh na saoire. Sa chéad chás, féadfaidh tú do chonradh a fhoirceannadh gan fógra, ach trí chúiteamh a fháil in ionad fógra.

Sa chás gur roghnaigh tú leanúint ag obair sa chuideachta, féadfaidh tú filleadh ar do sheanphost nó post den chineál céanna más gá. Mar sin beidh do shochair mar an gcéanna le do imeacht ar shaoire. Féadfaidh tú tairbhe a bhaint as oiliúint chun tú féin a athshlánú más gá.

Conas litir saoire a scríobh chun gnó a chruthú?

Caithfidh d’iarratas CEMR do dháta imeachta, an fad atá uait do shaoire a lua chomh maith le cineál beacht do thionscadail. Mar sin is féidir leat na teimpléid seo a leanas a úsáid le haghaidh iarratais ar shaoire agus chun iarratas ar fhilleadh ar obair.

Le haghaidh iarratais CEMR

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar imeacht ar shaoire chun gnó a chruthú

Madame, Monsieur,

Mar fhostaí i do chuideachta, ó [dháta], tá post [do phost] agam faoi láthair. De réir airteagal L. 3142-105 de Chód Saothair na Fraince, áfach, ba mhaith liom a bheith in ann tairbhe a bhaint as saoire chun gnó a chruthú, a mbeidh a ghníomhaíocht bunaithe ar [sonraigh do thionscadal].

Mar sin beidh mé as láthair ó [dáta imeachta] go [dáta an tuairisceáin], mar sin ar feadh tréimhse [sonraigh líon na laethanta neamhláithreachta], má cheadaíonn tú é.

Ar feitheamh cinneadh uait, glac le do thoil, Madam, Sir, an dearbhú is airde a bhreithním.

 

Síniú.

 

I gcás iarratais athshlánaithe

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar athshlánú

Madame, Monsieur,

Táim ar saoire faoi láthair chun gnó a thosú ó [dáta imeachta].

Cuirim in iúl duit leis seo gur mian liom mo iar-phost i do chuideachta a atosú, atá údaraithe in airteagal L. 3142-85 den Chód Oibreachais. Más rud é, áfach, nach bhfuil mo phost ar fáil a thuilleadh, ba mhaith liom seasamh den chineál céanna a ghlacadh.

Tá deireadh mo shaoire sceidealta le haghaidh [dáta fillte] agus mar sin beidh mé i láthair ón lá sin.

Glac le do thoil, Madam, Sir, le dearbhú an bhreithnithe is airde atá agam.

 

Síniú.

 

Íoslódáil “For-a-request-from-CCRE-1.docx” Doirt-une-demande-de-CCRE-1.docx - Íoslódáilte 3435 uair - 13 Kb

Íoslódáil “I gcás-ar-aisghabháil-iarraidh-1.docx” I gcás-ar-aisghabháil-iarraidh-1.docx - Íoslódáilte 3405 uair - 13 Kb