Go ginearálta, ciallaíonn an téarma “saoire” an t-údarú chun obair a stopann aon fhostóir dá fhostaí a stopadh. Sna línte seo a leanas, molaimid go bhfaigheadh ​​tú amach na rudaí difriúla cineálacha saoire chomh maith lena rialacha mionsonraithe éagsúla.

SAOIRE ÍOCAÍOCHTA

Is é an tsaoire íoctha an tréimhse saoire ina n-íocann an fostóir, mar gheall ar oibleagáid dhlíthiúil, fostaí. Tá gach fostaí i dteideal é, beag beann ar an gcineál poist nó gníomhaíochta a fheidhmíonn siad, a gcáilíocht, a gcatagóir, cineál a luach saothair agus a sceideal oibre. Mar sin féin, cé go bhfuil siad éigeantach i go leor tíortha, athraíonn líon na laethanta saoire íoctha ó thír go tír. Mar sin féin, sa Fhrainc, tá cearta iomlána ag gach fostaí go 2 lá de laethanta saoire íoctha in aghaidh na míosa. Go hachomair, bainfidh an fostaí a oibríonn go rialta leis an bhfostóir céanna agus san ionad oibre céanna tairbhe as saoire le pá.

SAOIRE GAN PÁ

Nuair a labhraímid faoi shaoire gan phá, táimid ag tagairt don rud nach bhfuil rialaithe ag an gCód Saothair. Le leas a bhaint as, níl an fostaí faoi réir ag aon choinníollacha ná nós imeachta. I bhfocail eile, is trí chomhaontú comhchoiteann a shainmhíníonn an fostóir agus an fostaí a ré agus a eagraíocht. Go hachomair, d'fhéadfadh fostaí saoire neamhíoctha a iarraidh ar chúiseanna éagsúla. Mar sin tá sé saor chun é a úsáid chun críocha gairmiúla (cruthú gnó, staidéir, oiliúint, etc.) nó chun críocha pearsanta (scíth, máithreachas, taisteal, etc.). Maidir leis an gcineál seo saoire, an t-am ar fad a mhairfidh a neamhláithreacht, ní íocfar an fostaí.

LÉIGH  An Cuntas Oiliúna Pearsanta (CPF)

SAOIRE BLIANTÚIL

De réir an Chóid Saothair, tá aon fhostaí a bhfuil bliain de sheirbhís éifeachtach críochnaithe aige / aici i dteideal saoire bhliantúil. Is ionann laethanta saoire íoctha agus cúig seachtaine sa staid reatha, gan laethanta saoire poiblí agus deireadh seachtaine oibre a bhronnann an fostóir a chur san áireamh. Ar ndóigh, ní cheadaítear saoire bhliantúil ach de réir an dlí agus sceidil na cuideachta. Go hachomair, is féidir le haon fhostaí, is cuma cén post atá aige, a cháilíocht, a chuid uaireanta oibre tairbhe a bhaint as an tsaoire seo.

SAOIRE SCRÚDUITHE

Is cineál speisialta saoire é saoire scrúdaithe, mar a léiríonn a ainm, a thugann deis d'aon fhostaí a bheith as láthair nuair a dheonaítear é chun ullmhúchán a dhéanamh chun scrúdú amháin nó níos mó a dhéanamh. Chun leas a bhaint as an tsaoire seo, ní mór don fhostaí a bhfuil an smaoineamh aige / aici teideal / dioplóma den oideachas teicneolaíochta formheasta a chruthú sinsearacht 24 mhí (2 bhliain) a bheith aige agus cáilíocht an fhostaí de cuideachta ar feadh 12 mhí (1 bhliain). Mar sin féin, is maith a fhios go mbeidh ar fhostaí i ngnó ceardaíochta le níos lú ná 10 duine sinsearacht de 36 mí a chruthú.

SAOIRE OILIÚNA AONAIR

Tá saoire oiliúna aonair ar cheann de na foirmiú ar féidir le fostaí taitneamh a bhaint as an bhfuil sé ar CDI nó ar CDD. A bhuíochas leis an tsaoire seo, is féidir le gach fostaí seisiún oiliúna amháin nó níos mó a leanúint, ar bhonn aonair. I mbeagán focal, ligfidh sé seo nó na seisiúin oiliúna seo dó leibhéal níos airde de cháilíocht ghairmiúil a bhaint amach nó cuirfidh sé bealaí éagsúla forbartha ar fáil dó i bhfeidhmiú a chuid freagrachtaí laistigh den chuideachta.

OILIÚINT EACNAMAÍOCH, SÓISIALTA AGUS AONTAIS A FHÁIL

Is cineál saoire é saoire oiliúna eacnamaíoch, sóisialta agus ceardchumainn a dheonaítear d'aon fhostaí ar mhaith leis páirt a ghlacadh in oiliúint eacnamaíoch nó shóisialta nó i seisiúin oiliúna ceardchumainn. De ghnáth, deonaítear an tsaoire seo gan riocht sinsearachta agus ceadaíonn sé don fhostaí ullmhú le feidhmiú i réimse na bhfeidhmeanna ceardchumainn.

LÉIGH  Cathain a gheobhaidh tú an bónas 100 € i gcumhacht ceannaigh?

OIDEACHAS AGUS SAOIRE TAIGHDE

Is cineál saoire é saoire teagaisc agus taighde a thugann an deis do gach fostaí a gcuid gníomhaíochtaí taighde éagsúla a theagasc nó a dhéanamh (ag leanúint ar aghaidh) in institiúidí príobháideacha agus poiblí. Chun leas a bhaint as, caithfidh an fostaí, ar an gcéad dul síos, toiliú a fhostóra a fháil chomh maith le coinníollacha áirithe a urramú. Maireann saoire teagaisc agus taighde ar an meán:

-8 uair an chloig in aghaidh na seachtaine

-40 uair an chloig in aghaidh na míosa

-1 bliain lánaimseartha.

SAOIRE CHUIGE

Is eol go coitianta gur bhunaigh an Cód Saothair agus an Comhaontú Comhchoiteann saoire bhreoiteachta le pá. Ciallaíonn sé seo, i gcás breoiteachta arna dheimhniú ag deimhniú leighis, go bhfuil sé de cheart ag fostaí, is cuma cén cás atá aige (sealbhóir, oiliúnaí, sealadach), saoire bhreoiteachta “gnáth” a fháil. Is é an dochtúir a chinneann fad na saoire seo ag brath ar an gcás a gcaithfear a chóireáil.

Chun leas a bhaint as saoire bhreoiteachta, ní mór don fhostaí fógra a chur chuig a fhostóir faoi stopadh oibre nó teastas leighis le linn na chéad 48 uair an chloig neamhláithreachta.

Ina theannta sin, má bhíonn paiteolaíochtaí tromchúiseacha áirithe ag an bhfostaí, is minic a mholtar é mar CLD (saoire fhadtéarmach). Ní aontaítear an dara ceann ach amháin tar éis tuairim an choiste leighis agus is féidir leis leanúint ar aghaidh ar an meán idir 5 agus 8 mbliana.

SAOIRE MÁITHREACHTA

Tá gach bean fostaithe atá torrach i dteideal saoire mháithreachais. Áirítear leis an tsaoire seo saoire réamhbhreithe agus saoire iarbhreithe ann féin. Maireann saoire réamhbhreithe 6 seachtaine roimh an dáta seachadta (toimhdithe). Maidir le saoire iarbhreithe, maireann sé 10 seachtaine tar éis an tseachadta. Mar sin féin, athraíonn fad na saoire seo má tá beirt leanbh ar a laghad tugtha ag an bhfostaí.

LÉIGH  Cén fáth a shocraíonn agus a oibríonn sa Fhrainc?

SAOIRE DO CRUTHÚ FIONTAIR

Is é an tsaoire chun gnó a bhunú ná an cineál saoire a thugann deis d'fhostaí saoire a ghlacadh nó páirtaimseartha a chaitheamh chun infheistíocht níos fearr a dhéanamh ina thionscadal fiontraíochta. I bhfocail eile, tugann an tsaoire seo an ceart don fhostaí a gconradh fostaíochta a chur ar fionraí go sealadach chun gnó aonair, talmhaíochta, tráchtála nó ceardaíochta a chruthú. Dá bhrí sin tá sé foirfe do cheannaire tionscadail ar bith a bhfuil sé de rún acu tosú go sábháilte. Ceadaíonn cead gnó a thosú don fhostaí gnó nua nuálaíoch a bhainistiú ar feadh tréimhse ama réamhshainithe.

Ní mór don fhostaí ar mian leis leas a bhaint as an tsaoire seo sinsearacht 24 mhí (2 bhliain) nó níos mó a bheith aige sa chuideachta ina n-oibríonn sé. Maireann an tsaoire chun gnó a chruthú tréimhse sheasta in-athnuaite aon uair amháin. Mar sin féin, tá sé gan íoc go hiomlán.

SAOIRE LE hAGHAIDH TOSÚ NÁDÚRTHA

Saoire speisialta is ea an saoire le haghaidh tubaiste nádúrtha ar féidir le haon fhostaí taitneamh a bhaint as faoi choinníollacha áirithe. Go deimhin, tugtar an tsaoire seo d'aon fhostaí a chónaíonn nó a fhostaítear go rialta i gcrios riosca (crios ar dócha go rachaidh tubaiste nádúrtha i bhfeidhm air). Dá bhrí sin is féidir leis an bhfostaí 20 lá a bheith aige agus beidh sé in ann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí eagraíochtaí a thugann cúnamh d'íospartaigh na tubaistí sin. Ní íoctar é mar go ndéantar é ar bhonn deonach.