Je hebt een nodig lettermodel om betaling voor uw vakantie te claimen voordat u deze verliest? Hier zijn twee typische voorbeelden die u handig zult vinden bij het aanvragen van betaling. Verlof maakt deel uit van uw rechten. De wet somt verschillende soorten rust op die kunnen worden genomen, afhankelijk van de omstandigheden. Deze perioden van inactiviteit worden soms omkaderd door een precieze kalender. Het kan zijn dat het voor jou en je werkgever om wat voor reden dan ook niet mogelijk is. Om al uw vakantie op te nemen op de data die in uw structuur zijn voorzien. Hoe de betaling van zijn niet-opgenomen betaalde vakantie aanvragen?

Rechten van werknemers

Volgens het artikel L. 3141-3 van de arbeidswetl, elke werknemer, ongeacht hun anciënniteit, contract of status. Recht op 2,5 dagen betaalde vakantie per maand werk. De berekening is gebaseerd op de notie van de zogenaamde werkelijke tijd, die aangeeft in welke perioden de werknemer beschikbaar is voor zijn werkgever voor werk.

Er wordt ook rekening gehouden met bepaalde verlof of afwezigheden. Denk hierbij aan ouderschaps- of adoptieverlof, werkonderbreking in verband met een beroepsziekte of een arbeidsongeval, beroepsopleiding. Overeenkomsten kunnen voorzien in extra betaalde vakantiedagen.

Hoe neem je betaalde vakantie?

Betaalde vakantiedagen worden legaal verworven tijdens een referentieperiode, van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het lopende jaar, tenzij anders overeengekomen, kwijtgescholden of overeengekomen. Volgens artikel L. 3141-12 van de arbeidswet kan verlof worden opgenomen bij aanwerving. Ze moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de bepalingsregels die in uw bedrijf van kracht zijn.

LEES  Ontslagbriefsjablonen voor een monteur: 3 verschillende redenen om gracieus te vertrekken

Wat gebeurt er met niet-opgenomen betaald verlof?

Indien de werknemer in de referteperiode niet al het betaalde verlof heeft opgenomen waar hij recht op had, gaat dit in principe verloren. Hij kan ze normaal gesproken niet meenemen naar de volgende referentieperiode. De wet staat het echter toe in het geval dat een overeenkomst of een gebruik in het bedrijf van kracht is. Hetzelfde geldt als het uitstel volgt op ouderschaps- of adoptieverlof. Ook bij verzuim van de werknemer door beroepsziekte of arbeidsongeval.

Met betrekking tot ziekteverzuim, professioneel of naam. Ze hebben invloed op het uitstel van uw vakantie. Als de gebeurtenissen vóór de vakantie hebben plaatsgevonden, gaan ze niet verloren. De werknemer zal kunnen profiteren van hun uitstel, na de datum van hervatting van het werk. Als de ziekte of het ongeval zich daarentegen voordoet tijdens de betaalde vakantie, krijgt de werknemer geen verlenging, tenzij er een overeenkomst of een collectieve overeenkomst is die daarin voorziet.

Als uitstel van betaalde vakantie niet mogelijk is, gaat deze natuurlijk verloren. Tenzij deze onmogelijkheid te wijten is aan de schuld van de werkgever. Als zodanig moet deze de werknemer compenseren.

Het verzoek om betaling van betaald verlof niet opgenomen

In bepaalde omstandigheden kon de werknemer niet al zijn betaalde vakantie genieten. Dit is het geval als de werkgever de subsidie ​​heeft geweigerd vanwege een te hoge werkdruk of als meerdere mensen op dezelfde data willen vertrekken. De werknemer kan dan zijn werkgever vragen om hem te betalen door een vergoeding voor betaalde vakantie te betalen.

Dit is ook het geval bij contractbreuk, of het nu gaat om ontslag, ontslag, contractuele beëindiging of pensionering. De werknemer ontvangt, voor betaald verlof dat niet is opgenomen op de datum van annulering, een compenserende toelage die is vastgesteld in overeenstemming met artikel L3141-28 van de arbeidswet.

LEES  Redenen om spelfouten op het werk te vermijden

Komt u in aanmerking voor één van deze toeslagen, maar heeft u niets ontvangen. Het is handig om uw werkgever aan uw rechten te herinneren. Dit verzoek is niet onderworpen aan een specifieke formaliteit. Maar voordat u mondeling of per post ingrijpt. Bekijk de van toepassing zijnde afspraken in uw bedrijf.

Voorbeeld van een brief waarin wordt gevraagd om betaling van ongebruikte betaald verlof

Julian Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [City], op [Date]

 

Betreft: Verzoek om compensatie voor niet opgenomen betaalde vakantie

Sir,

Medewerker in ons bedrijf als [functie] sinds [datum], ik heb u, zoals afgesproken, per e-mail een verzoek om betaald verlof gestuurd voor de periode van [datum] tot [datum].

In eerste instantie weigerde u mijn vertrek met verlof vanwege een te hoge werkdruk op dat moment. Mijn vakantie is daarom op uw initiatief uitgesteld. De activiteit binnen het bedrijf is daarna nooit meer gestopt met groeien. De referteperiode loopt ten einde zonder dat ik de gelegenheid heb gehad om verlof op te nemen.

Na het raadplegen van mijn laatste loonstrook, merkte ik dat deze dagen van niet-opgenomen betaalde vakantie geen deel uitmaakten van mijn saldo. Ik herinner u er echter aan dat de jurisprudentie de werknemer het recht geeft op een compenserende uitkering en deze wanneer de situatie aan de werkgever te wijten is.

Daarom zou ik het op prijs stellen als u zou kunnen ingrijpen zodat ik het bedrag van de compensatie krijg dat overeenkomt met de [aantal] verlofdagen die ik niet kon opnemen. Of breng me tenminste wat opheldering over de situatie in geval van een fout van mijn kant.

Gelieve op uw aandacht te rekenen, mijn oprechte groeten, meneer.

 

                                                                                                                                  Handtekening.

 

LEES  Gebruik zakelijke e-mail

Voorbeeld van een verzoek om betaling van betaald verlof dat niet is opgenomen na beëindiging van het contract

Julian Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [City], op [Date]

 

Betreft: Verzoek om betaling van compensatie voor betaalde vakantie

Mevr,

Ik volg hierbij de regularisatie van mijn saldo van elke rekening die het gevolg is van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die ons gebonden heeft vanwege mijn ontslag / mijn ontslag /, enz.

Daarom stuurde je me mijn laatste loonstrook. Maar na het raadplegen, merkte ik dat het de compensatie voor betaalde vakantie niet vermeldde.

De jurisprudentie bepaalt echter in artikel L 223-14 van de arbeidswet dat “wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat de werknemer heeft kunnen genieten van al het verlof waarop hij recht had, hij het gedeelte van het verlof ontvangt. waarvan hij niet profiteerde, een compenserende vergoeding… ”, dwz in mijn geval het equivalent van [aantal] dagen op het moment van mijn vertrek in het bedrijf.

Ik wil u dan ook bedanken voor het zo spoedig mogelijk betalen van de aan mij verschuldigde bedragen. Ik zou ook willen dat iemand mij een nieuwe gecorrigeerde loonstrook opstuurt.

Accepteer ondertussen alstublieft, mevrouw, de uitdrukking van mijn voorname gevoelens.

 

                                                                                                                            Handtekening.

 

Download “Voorbeeld brief om uitbetaling niet-opgenomen betaald verlof te vragen”

voorbeeld-van-brief-aan-verzoek-betaling-van-bladeren-betaald-niet-genomen.docx – 10850 keer gedownload – 13,12 KB

Download "Voorbeeld-van-betalingsverzoek-van-betaald-verlof-niet-opgenomen-na-schending-van-het-contract.docx"

Voorbeeld-van-betalingsverzoek-voor-betaald-verlof-niet-opgenomen-na-de-schending-van-het-contract.docx - 15490 keer gedownload - 19,69 Kb