Formuły grzecznościowe zwracania się do przełożonego

W środowisku zawodowym może się zdarzyć, że wiadomość e-mail zostanie wysłana do kolegi na tym samym poziomie hierarchii, do podwładnego lub przełożonego. W obu przypadkach, grzeczny sposób powiedzenia w użyciu to nie to samo. Aby napisać do hierarchicznego przełożonego, istnieją dobrze przystosowane formułki grzecznościowe. Kiedy robisz to źle, może to wydawać się dość nieuprzejme. Odkryj w tym artykule formuły grzecznościowe, których możesz użyć dla hierarchicznego przełożonego.

Kiedy kapitalizować?

Zwracając się do osoby o wyższej randze w hierarchii, zwykle używamy „pan” lub „pani”. Aby okazać względy swojemu rozmówcy, wskazane jest użycie dużej litery. Nie ma znaczenia, czy oznaczenie „Sir” czy „Pani” jest zawarte w formularzu odwołania, czy w ostatecznej formie.

Ponadto zaleca się również używanie dużej litery do oznaczania nazw odnoszących się do godności, tytułów lub funkcji. Powiemy zatem, w zależności od tego, czy napiszemy do dyrektora, rektora czy prezydenta, „Pan Dyrektor”, „Pan Rektor” lub „Pan Prezydent”.

Jaką grzeczność zakończyć profesjonalną wiadomość e-mail?

Aby zakończyć profesjonalną wiadomość e-mail w przypadku zwracania się do hierarchicznego przełożonego, istnieje kilka uprzejmych formuł. Należy jednak pamiętać, że formuła grzecznościowa na końcu e-maila musi być zgodna z formułą dotyczącą połączenia.

W ten sposób możesz użyć uprzejmych wyrażeń, aby zakończyć profesjonalną wiadomość e-mail, takich jak: „Proszę przyjąć pana dyrektora, wyraz moich wybitnych uczuć” lub „Proszę uwierz, panie prezesie i dyrektorze generalnym, w wyrazie mojego głębokiego szacunku”.

ZOBACZ  Sformułuj list z prośbą o Bezpieczną Dobrowolną Mobilność

Krótko mówiąc, dokładnie tak, jak zaleca struktura profesjonalnego e-maila, możesz również użyć innych wyrażeń grzecznościowych, takich jak: „Pozdrawiam”. Jest to uprzejma formuła, która jest bardzo satysfakcjonująca dla rozmówcy lub korespondenta. Wyraźnie pokazuje, że umieszczasz go nad scrumem zgodnie z jego statusem.

Ponadto ważne jest, aby wiedzieć, że pewne wyrażenia lub wyrażenia grzeczności odnoszące się do wyrażania uczuć muszą być używane z wielkim taktem. Tak jest w przypadku, gdy nadawcą lub odbiorcą jest kobieta. W związku z tym kobiecie nie zaleca się przedstawiania swoich uczuć mężczyźnie, nawet jego przełożonemu. Odwrotna sytuacja też jest prawdziwa.

Jednak, jak możesz sobie wyobrazić, należy unikać uprzejmych wyrażeń, takich jak „Z poważaniem” lub „Z poważaniem”. Są raczej używane wśród kolegów.

W każdym razie nie chodzi tylko o właściwe stosowanie uprzejmych formuł. Należy również zwrócić szczególną uwagę na ortografię i gramatykę.

Ponadto należy unikać skrótów, a także niektórych błędnych wyrażeń, takich jak: „byłbym wdzięczny” lub „proszę o akceptację…”. Raczej lepiej powiedzieć „Będę wdzięczny” lub „Proszę, zaakceptuj…”.