Tlač priateľské, PDF a e-mail

Kvantová fyzika je teória, ktorá umožňuje opísať správanie hmoty v atómovom meradle a pochopiť podstatu elektromagnetického žiarenia. Dnes je základným prvkom pre všetkých, ktorí chcú porozumieť súčasnej fyzike. Vďaka tejto teórii bolo umožnených mnoho technologických pokrokov, ako napríklad laserová emisia, lekárske zobrazovanie alebo dokonca nanotechnológie.

Či už ste inžinier, výskumník, študent alebo osvietený amatér túžiaci po pochopení moderného vedeckého sveta, kvantová fyzika je dnes súčasťou vedomostí nevyhnutných pre vašu vedeckú kultúru. Tento kurz je úvodom do kvantovej fyziky. Umožní vám zvládnuť kľúčové prvky tejto teórie, ako je vlnová funkcia a slávna Schrödingerova rovnica.

V tomto kurze sa zoznámite s kvantovou fyzikou na teoretickej úrovni pri zachovaní úzkeho prepojenia s experimentmi. To vám umožní pochopiť realitu za rovnicami a matematickým formalizmom. Na konci tohto kurzu si teda budete vedieť osvojiť základné pojmy z teoretického aj experimentálneho hľadiska, ako aj osvojiť si matematický formalizmus. Naučíte sa tiež riešiť jednoduché problémy, ktoré môžete znova použiť v iných vedeckých kontextoch.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Bola raz detská literatúra