Cieľom tohto kurzu je predstaviť, čo je psychológia, aké sú jej hlavné sektory a rôzne možné východiská.
Mnoho študentov sa registruje na získanie licencie v psychológii s nejasnou, obmedzenou, dokonca mylnou predstavou o tom, čo je psychológia na univerzite: aký obsah sa vyučuje? Je pravda, že existuje matematika? Aké práce po školení? Niekedy môžu byť prekvapení, keď hneď na prvých hodinách zistia, že to v skutočnosti nezodpovedá tomu, čo si predstavovali.

Naším hlavným cieľom je preto vo všeobecnosti predstaviť, čo je psychológia a povolanie psychológa, ako aj ďalšie možné východiská. Tento kurz teda možno vnímať ako a všeobecný úvod do psychológie, nevyčerpávajúci prehľad predmetov, metód a oblastí použitia. Jeho cieľom je zlepšiť šírenie informácií širokej verejnosti, poskytnúť študentom lepšie poradenstvo v tejto oblasti a v konečnom dôsledku dosiahnuť lepšie úspechy.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Odborné výdavky 2021