Tlač priateľské, PDF a e-mail

„Obeť“ je základnou hodnotou západnej kultúry. Zároveň je obeť súčasťou nášho každodenného života prostredníctvom médií a našich diskusií, keď tragická správa spochybňuje a narúša naše istoty. Jeho vedecký prístup je však relatívne nový. Tento online kurz pozýva účastníkov, aby predstavili koncept „obete“ prostredníctvom rôznych teoretických a vedeckých príspevkov. Tento kurz navrhuje v prvom rade analyzovať podľa spoločensko-historického prístupu kontúry pojmu obete, ktoré definujú vnímanie, ktoré o ňom dnes máme. Po druhé, tento kurz sa zaoberá rôznymi formami viktimizácie z kriminologického a psycho-medicínsko-právneho hľadiska, problematikou psychickej traumy a inštitucionálnymi a terapeutickými prostriedkami na pomoc obetiam.

Ponúka podrobnú analýzu pojmov a kľúčových pojmov viktimológie. Je to tiež príležitosť pochopiť mechanizmy pomoci obetiam, ktoré sú nastavené vo francúzsky hovoriacich krajinách (Belgicko, francúzština, švajčiarska a kanadská).

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Anglická abeceda a čísla