Tlač priateľské, PDF a e-mail

Doklady vydané zamestnancovi pri odchode zo spoločnosti

Bez ohľadu na spôsob výpovede (výpoveď, výpoveď zo zmluvy, výpoveď, ukončenie zmluvy na dobu určitú atď.), Ste povinní po ukončení práce poskytnúť svojmu zamestnancovi rôzne dokumenty:

pracovné osvedčenie; osvedčenie centra práce. Rovnako ako pracovné osvedčenie musí byť zamestnancovi k dispozícii; zostatok na ktoromkoľvek účte: jedná sa o súpis súm vyplatených zamestnancovi po ukončení jeho pracovnej zmluvy. Ten musí vlastnou rukou napísať slová „Pre zostatok na akomkoľvek účte“ alebo „Dobré pre príjem vyzbieraných súm podliehajúcich inkasu“ a podpísať a uviesť dátum; súhrnný výkaz úspor zamestnancov, pokiaľ sa to týka vašej spoločnosti (zákonník práce, čl. L. 3341-7). Súhrnný výkaz úspor zamestnancov obohatený o nové informácie

Správa Dvora audítorov z roku 2019 zdôrazňuje súbor povinných alebo voliteľných zmlúv o doplnkovom dôchodku, ktoré sa nezrušia po 62 rokoch. To predstavuje 13,3 miliárd eur.
Tiež by sa zdalo, že tento jav klesajúcich zmlúv sa zvyšuje s ich odpracovanými rokmi. Hlavný

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Free Excel: Podrobné VSearch