Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • sumarizovať a syntetizovať dátové tabuľky pomocou jednoduchých grafov;
  • používať vizualizačné metódy vhodné na multidimenzionálnu prieskumnú analýzu;
  • interpretovať výsledky faktorovej analýzy a klasifikácie;
  • rozpoznať vo vzťahu k problému a údajom metódu vhodnú na skúmanie súboru údajov podľa povahy a štruktúry premenných;
  • analyzovať odpovede na prieskum;
  • implementovať metódu analýzy textových údajov
  • implementovať faktoriálne a klasifikačné metódy na slobodnom softvéri R

Stručne povedané, budete autonómni pri implementácii a interpretácii viacrozmerných prieskumných analýz.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Hromadné prechody: zariadenie sa nasadzuje