Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

 • dostať vás do situácie učiteľa:

  • pripraviť teoretické a praktické počítačové kurzy,
  • organizovať tieto kurzy postupne,
  • uviesť vyučovanie do praxe v triede: od aktivity po podporu študentov,
  • riadiť hodnotenie predchádzajúceho vzdelávania a zlepšovanie kurzu.
 • spochybňovať a kritizovať vašu pedagogickú prax
 • pracovať so softvérom a organizačnými nástrojmi špecifickými pre tento kurz

Tento Mooc umožňuje získať alebo upevniť praktické základy výučby NŠI prostredníctvom pedagogiky činnosťou. Vďaka profesionálnym simulačným aktivitám, výmenám v rámci komunity praxe, vzájomnému hodnoteniu a nadväznosti na hodiny epistemológie a didaktiky informatiky umožňuje naučiť sa vyučovať informatiku na vyššej sekundárnej úrovni alebo urobiť krok späť. z vlastných vyučovacích metód.

Je súčasťou kompletného školiaceho kurzu vrátane základov informatiky ponúkaného v sprievodnom programe MOOC „Numerical and Computer Science: the basics“, ktorý je dostupný aj na Fun.

Vo Francúzsku vám to umožňuje pripraviť sa na vyučovanie na vyššej sekundárnej úrovni absolvovaním CAPES

Počítačová veda.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Essentials of Project 2019 a Project Online (2019/365)