Potrebujete povolenie na štúdium, odbornú prípravu alebo odbornú činnosť? Zistite, ako to financovať!

Mobilita je skutočným problémom profesionálnej integrácie: v niektorých oblastiach je vodičský preukaz skutočným pracovným povolením, najmä pre mladých ľudí. Získajte informácie o riešeniach a štátnej pomoci, ktoré vám pomôžu financovať váš vodičský preukaz.

Od 1. januára 2019 dospelí učni môžu využívať štátnu pomoc vo výške 500 eur na financovanie ich vodičského preukazu. Všetko, čo potrebujete vedieť o financovaní pomoci pre vodičský preukaz skupiny B pre učňov.

Zvážte použitie svojho osobného výcvikového účtu (CPF) na financovanie skúšky z vodičského preukazu (kód a lekcie jazdy).
Aby ste z toho mali úžitok, musíte obaja:

získanie povolenia prispieva k dosiahnutiu profesionálneho projektu alebo k podpore bezpečnosti profesionálnej kariéry majiteľa účtu; a že na majiteľa účtu sa nevzťahuje pozastavenie platnosti jeho preukazu ani zákaz podania žiadosti o preukaz (táto povinnosť sa overuje osvedčením na počesť dotknutej osoby).
Aby bolo možné zahrnúť tento prípravok, musí ho poskytovať schválené zariadenie a

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  S France Relance prispieva ANSSI k posilneniu kybernetickej bezpečnosti krajiny