Tlač priateľské, PDF a e-mail
Les mathématiques sont partout, elles constituent le fondement de beaucoup de connaissances scientifiques et techniques, et donnent un langage commun à tous les ingénieurs. Ce MOOC vise à revoir les notions de base nécessaires pour commencer des études d’ingénierie.

tvoril

Tento MOOC je štruktúrovaný do 4 častí: základné nástroje algebraických výpočtov a geometrie, štúdium obvyklých funkcií, integrácia obvyklých funkcií a lineárnych diferenciálnych rovníc a úvod do lineárnej algebry. Každá z týchto častí sa ošetruje tri alebo štyri týždne. Každý týždeň má päť alebo šesť sekvencií. Každá sekvencia sa skladá z jedného alebo dvoch videí prezentujúcich…

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

READ  Riešiť a riešiť konfliktnú situáciu