Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Sjellja financiare e një organizate ndikon në performancën e saj!

Në këtë kurs, ju do të mësoni se si të bëni pyetjet e duhura të kontabilitetit dhe taksave dhe të gjeni përgjigjet që kanë rëndësi për biznesin tuaj.

Ju gjithashtu do të mësoni paraprakisht se si të mbroni operacionet dhe projektet e organizatës suaj përmes kontabilitetit dhe taksave. Do të zbuloni gjithashtu strukturën e taksës së korporatës dhe TVSH-së.

Në varësi të organizatës suaj dhe operacioneve të saj, ju do të përdorni mjete kontabël për të verifikuar legjislacionin në fuqi dhe për të kryer kontrollet përkatëse të pajtueshmërisë.

Mësoni se si ndërkombëtarizimi i biznesit ndikon në kontabilitetin dhe administratën tatimore të çdo organizate.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→

LEXO  Kontratat e praktikës: Niveli i mbështetjes nuk do të bjerë në fillim të vitit shkollor 2021