CRPE (för professionell omskolningsavtal i företaget) är en praktisk och handled utbildning som kan kompletteras med professionell utbildning och i slutet av vilken den anställde inte bara har nya färdigheter, utan också erfarenhet av ett nytt jobb.

Den sätts på plats i slutet av ett arbetsavbrott och formaliseras i form av ett avtal som ingås mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och primärsjukkassan (eller allmän socialförsäkringskassa) och en ändring av anställningsavtalet undertecknat av den anställde.

Beroende på fallet kan sjukförsäkringens socialtjänst eller företagshälsovården samordna rutinerna med arbetstagaren, dennes arbetsgivare, företagsläkaren och Cap emploi eller Comète France.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Attraktionskraft och territoriell marknadsföring