Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Nationellt protokoll: ny social distansering

Ett dekret, publicerat den 28 januari 2021 i Europeiska unionens officiella tidning, granskat det sociala avståndet som måste respekteras när människor inte bär mask.
Detta fysiska avstånd är nu fastställt till 2 meter på alla platser och under alla omständigheter. Det nationella protokollet har därför ändrats.

I företaget måste de anställda därför respektera ett avstånd på minst 2 meter från andra människor (andra anställda, kunder, användare, etc.) när de inte bär mask. Om detta sociala avstånd på 2 meter inte kan respekteras är det obligatoriskt att använda en mask. Men var försiktig, även med en mask måste ett fysiskt avstånd respekteras. Det är minst en meter.

Du måste informera anställda om dessa nya distanseringsregler.

I omklädningsrummen ser du till att fysisk distansering också respekteras, minst en meter förknippad med bärande av en mask. Om de måste ta bort sin mask ger protokollet exempel på att duscha, anställda måste sedan respektera ett avstånd på 2 meter mellan dem.

Nationellt protokoll: "allmänhet med filtrering större än 90%" mask

Det är alltid obligatoriskt att bära en mask

LÄS  Upptäck MindView