Utskriftsvänlig, PDF och e-post

BDES 2021: börja med att kontrollera att du ger tillräckligt med information om de kommande åren

Din sociala ekonomiska databas (BDES) är ett levande verktyg som måste uppdateras regelbundet.

I början av varje år måste du särskilt se till att du inkluderar information om de kommande åren i BDES. I avsaknad av ett avtal som ändrar frekvensen är BDES en prognos över 6 år av företaget.

Därför måste du under 2021 ta med information om de två föregående åren (2020 och 2019) och innevarande år samt prognoser för åren 2022, 2023 och 2024. Du är dock inte skyldig att behålla uppgifterna om BDES i BDES året 2018.

BDES 2021: anpassa sig till hälsokontexten

Trots återhämtningen av epidemin och generaliseringen av distansarbete så snart som möjligt har informationssamrådsperioderna för CSE inte ändrats som under den första inneslutningen.

Det är därför nödvändigt att fortsätta att organisera de olika obligatoriska samråden och uppdatera dess BDES.

Det är också nödvändigt att säkerställa att folkvalda har god tillgång till BDES. Om BDES är dematerialiserad och tillgänglig för ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Digitala yrken för att uppfinna morgondagens värld