Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Utveckling av QHSE-yrken, fördelar med utbildning, väsentliga egenskaper för framgång inom fältet ... Alban Ossart är expert på aktivitet och tränare för IFOCOP. Han svarar på våra frågor.

Alban Ossart, vem är du?

Jag är senior QSE-konsult, specialistrevisor och personlig och professionell utvecklingscoach. År 2018 grundade jag mitt företag, ALUCIS, som arbetar med alla dessa ämnen. Och som sådan är jag också tränare inom IFOCOP.

Varför ta en väg för yrkesutbildning för vuxna?

Eftersom jag själv åkte dit för några år sedan när jag startade min egen professionella omskolning, genom arbetsstudier. Min utbildning varade i två år. Från en laboratorietekniker kunde jag således utvecklas till yrkena kvalitet, säkerhet och miljö, med en specialisering i synnerhet inom yrkeshygien. Efter att ha befunnit mig som vuxen i skolan kommer jag ihåg att jag skulle ha uppskattat att jag kunde utbyta på ett mycket konkret och faktiskt sätt med yrkesverksamma för att underlätta mitt lärande, för att få lite tips, kloka råd .. Vad jag tycker om att göra, i

LÄS  Hantera integrerad marknadsföringskommunikation online