พิมพ์ง่าย PDF & Email

ทฤษฎี โดยปกติ การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคจะให้สัดส่วนของเมล็ดพืชที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน การวิเคราะห์นี้สามารถทำได้ทั้งโดยการร่อนและการตกตะกอนในน้ำโดยใช้กฎของสโตกส์

ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของเมล็ดพืชที่ประกอบเป็นมวลรวม มวลรวมเรียกว่าละเอียด ทราย กรวดหรือกรวด อย่างไรก็ตาม สำหรับผลรวมที่กำหนด เมล็ดพืชทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นมันไม่ได้มีมิติเท่ากันทั้งหมด

ในการทำเช่นนี้ ธัญพืชจะถูกจำแนกตามชุดตะแกรงที่ซ้อนกัน

อ่าน  ภาระผูกพันด้านความปลอดภัยเป็นการ จำกัด เสรีภาพในการเจรจาต่อรองร่วมกัน