พิมพ์ง่าย PDF & Email

ใน บริษัท มักมีรายงานหรืออีเมลสรุปเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตระหนักถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วหรือสำหรับผู้ที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร . ในบทความนี้เราช่วยคุณเขียนอีเมลสรุปหลังการประชุม

เขียนบทสรุปของการประชุม

เมื่อจดบันทึกในการประชุมมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องจดบันทึกเพื่อให้สามารถเขียนสรุปได้ดังนี้

  • จำนวนผู้เข้าร่วมและชื่อผู้เข้าร่วม
  • บริบทของการประชุม: วันเวลาสถานที่ผู้จัด
  • เรื่องของการประชุม: ทั้งเรื่องหลักและเรื่องต่าง ๆ ที่มีการอภิปราย
  • ปัญหาส่วนใหญ่ที่กล่าวถึง
  • สรุปผลการประชุมและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุม

อีเมลฉบับสรุปของการประชุมควรส่งถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมด แต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นในแผนกของคุณที่ไม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่ได้รับคำเชิญ

สร้างแม่แบบอีเมลสังเคราะห์ประชุม

นี่คือ โมเดล email สรุปการประชุม:

เรื่องสรุปการประชุมของ [วันที่] เรื่อง [เรื่อง]

Bonjour à tous,

รายละเอียดสรุปการประชุมใน [topic] ที่จัดทำโดย [host] ซึ่งจัดขึ้นที่ [สถานที่] ในวันที่ [date]

X คนอยู่ในการประชุมนี้ นาง / นาย [ผู้จัดงาน] เปิดการประชุมด้วยการนำเสนอใน [หัวข้อ] จากนั้นเราจะพูดถึงประเด็นต่อไปนี้:

[รายการปัญหาที่กล่าวถึงและสรุปสั้น]

หลังจากการอภิปรายของเราประเด็นต่อไปนี้เกิดขึ้น:

[รายชื่อข้อสรุปของการประชุมและภารกิจที่ต้องดำเนินการ]

การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ [date] เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นเหล่านี้ คุณจะได้รับสองสัปดาห์ก่อนคำเชิญเข้าร่วม

ขอแสดงความนับถือ

[ลายเซ็น]

 

อ่าน  วิธีการพิสูจน์อักษรมืออาชีพอย่างถูกต้อง?